Ärteplättens Magica Burza

tik född 2015-03-13

Fotad 2021-03-28 i Uppsala

Släktingar i galleriet

Far

Black Zone's Hiawatha Of Iroquois

Mor

Ärteplättens Nova Capella

Kullsyskon

Ärteplättens Magica Vetra

Avkomma

Gutebergs Jazza-Magi

Avkomma

Gutebergs Sago-Twist