Min Uniqa Jag Har En Dröm

hane född 2021-01-05

Fotad 2021-07-14 i Örebro

Släktingar i galleriet

Far

Blue Alert's Krakel Spektakel

Mor

Min Uniqa Ge Järnet

Kullsyskon

Min Uniqa Fångad I En Dröm